ข่าวอสังหาริมทรัพย์
2. ความหมายของรูปร่างพื้นที่ 10 แบบ

10. พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
ไม่เหมาะสำหรับปลูกบ้าน แต่เหมาะสำหรับที่สาธารณะ

 


Copyright © 2007 by Real Estate Information Center. All right reserved.
Contact webmaster for more information webmaster@clickthaihome.com