ข่าวอสังหาริมทรัพย์

3. การตกแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย


     ตกแต่งบ้านด้วยภาพน้ำตก

          ภาพน้ำตกเมื่อนำมาประดับบ้าน แฝงความหมายอันเป็นมงคล เชื่อว่าเป็นการเสริมโชคลาภ และกระแสน้ำต้องไหลในทิศทางที่เข้าสู่ตัวบ้านจึงจะถือว่าเป็นมงคล ถ้ากระแสน้ำไหลออกนอกบ้าน จะทำให้โชคลาภไหลออกจากบ้านหมด


 


Copyright © 2007 by Real Estate Information Center. All right reserved.
Contact webmaster for more information webmaster@clickthaihome.com