ข่าวอสังหาริมทรัพย์

3. การตกแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย


     ฮวงจุ้ยกับต้นไม้


          ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่ปิดทางเข้าบ้าน ไม่ควรปลูกต้นไม้ เช่น ไผ่ กระถิน รกครึ้มจนมองไม่เห็นตัวบ้าน และหากต้นไม้ที่บ้านล้มหรือเอียง ตายทั้งยืนต้นให้จัดการโค่นทิ้งแล้วปลูกใหม่ 


Copyright © 2007 by Real Estate Information Center. All right reserved.
Contact webmaster for more information webmaster@clickthaihome.com