ข่าวอสังหาริมทรัพย์

วันขึ้นบ้านใหม่

      การขึ้นบ้านใหม่ ไม่ใช่การปลูกบ้านใหม่ แต่หมายถึง การเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ ส่วนมากจะถือเอาวันที่ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่เป็นการเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการ ส่วนน้อยถือเอาวันที่เข้าไปอยู่อาศัยจริงวันแรก
      สำหรับคนที่ซื้อบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมจากโครงการ ไม่สามารถกำหนดวันปลูกเรือนหรือวันก่อสร้างได้ เพราะเจ้าของโครงการเป็นผู้กำหนด แต่ท่านสามารถกำหนดวันเข้าอยู่อาศัย หรือวันขึ้นบ้านใหม่ได้ มีความเชื่อกันว่าห้ามขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์ และวันพฤหัสบดี เพราะดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์ ในขณะที่ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวครู ซึ่งที่จริงน่าจะดีแต่โบราณกลับห้ามไว้ ส่วนวันดีที่เหมาะแก่การขึ้นบ้านใหม่ โบราณท่านกำหนดไว้วันเดียวคือ วันจันทร์

 

 

 


Copyright © 2007 by Real Estate Information Center. All right reserved.
Contact webmaster for more information webmaster@clickthaihome.com