รายละเอียดพื้นที่โฆษณา เว็บไซต์ ClickThaiHome.com

ตำแหน่ง ขนาด
(Pixels)
รูปแบบการโฆษณา ประเภท
Banner
จำนวน
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
ราคา 3 เดือน
(ส่วนลด 5%)
ราคา 6 เดือน
(ส่วนลด 10%)
ราคา 12 เดือน
(ส่วนลด 20%)

C - Upper

468x60

แสดงทุกหน้า ด้านบนสุด ยกเว้น หน้ามุมบ้านใหม่

Fix ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง

5,000

14,250 27,000 48,000

C – Lower Middle

468x60

แสดงเฉพาะหน้าแรก ด้านกลาง

Fix ตำแหน่ง

2 ตำแหน่ง

2,500

7,125 13,500 24,000

C - Left

125x125

แสดงเฉพาะหน้าแรก ด้านซ้ายมือ

Fix ตำแหน่ง

5 ตำแหน่ง

1,500

4,275 8,100 14,400

C - Bottom

120x60

แสดงเฉพาะหน้าแรก ด้านล่าง

Fix ตำแหน่ง

10 ตำแหน่ง

1,500

4,275 8,100 14,400

C - Upper Middle

468x60

แสดงทุกหน้าค้นหาบ้าน ภาคละ 1 ตำแหน่ง
 - ภาคกลาง
 - ภาคหนือ
 - ภาคตะวันออก
 - ภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคใต้

Fix ตำแหน่ง

5 ตำแหน่ง

4,000

11,400 21,600 38,400

C – Lower Middle

468x60

 แสดงเฉพาะหน้ามุมบ้านใหม่ ด้านบนสุด

Rotated slot
(สลับไม่เกิน 2 Banner)

1 ตำแหน่ง

2,500

7,125 13,500 24,000

สนใจติดต่อโฆษณา
คุณศรัณยา (Miss Saranya)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
โทร : 0-2645-9676
E-mail : saranya.k@reic.or.th
E-mail : webmaster@reic.or.th

รายละเอียดพื้นที่โฆษณาพื้นที่โฆษณาหน้าค้นหาบ้าน

พื้นที่โฆษณา มุมบ้านใหม่